El projecte

Hortejant proposa dinamitzar els horts escolars i educatius a través d’activitats i tallers transdisciplinars. Totes les activitats es basen en l’observació, la creació, la interrogació i el treball en equip. Oferim una sèrie  de tallers adaptats a les diferents edats (infantil, primària, secundària i batxillerat) que es duen a terme en grups de treball a l’hort del centre educatiu durant o fora de les hores lectives. També realitzem activitats amb tota la comunitat educativa: mestres, pares i mares, educador/es, etc.

L’objectiu és treballar els diferents continguts des de l’experiència vivencial, l’entorn més proper, la consciència mediambiental i el treball en equip. Especialment, volem destacar les potencialitats de l’hort educatiu com a eina per a l’aprenentatge de les ciències i les llengües des de l’experiència creativa i la immersió en connexió amb la natura: s’aprèn fent.

El format de taller és el que permet una major experimentalitat ja que amb ell s’afronta l’aprenentatge des del diàleg, la interrogació, la vivència i la cooperació. A més, les persones que estan en un hort prenen consciència que a través de les seves accions modifiquen, d’una banda, l’espai i, d’altra banda, la manera de relacionar-se entre elles. Les metodologies participatives promouen que tot/es les integrants del grup decideixen què, com i quan fer les accions, proposen projectes que els il•lusionen i els realitzen tant individual com col•lectivament. D’altra banda, a l’hort no només hi podem desenvolupar tasques agrícoles sinó que també es poden construir estructures, decorar l’espai, utilitzar-ho com a escenari de jocs o representacions teatrals. De tal manera que és fàcil que tothom trobi el seu lloc, afavorint doncs el vincle i l’horitzontalitat entre tots els companys i companyes.

pati

Els horts escolars són un recurs pedagògic que permeten una transversalitat dels continguts curriculars i l’experimentació de nous sabers i aprenentatges. A l’hort, els nens i nenes entren en contacte amb materials que no solen estar presents en la seva vida quotidiana, com ara les eines, la terra o les llavors, permetent-los desenvolupar noves habilitats i una activitat física que els relaxa de les tensions del dia. A més, els fruits de l’activitat es presenten d’una forma tangible produint una satisfacció als participants, al mateix temps que els ajuda a desenvolupar la paciència ja que poden veure tots els passos del desenvolupament. Alguns dels temes que es poden treballar són la sensibilització ambiental, els hàbits alimentaris, la interculturalitat i, fins i tot, el gènere.

També oferim activitats adreçades a mestres, AMPES, centres cívics, entitats de serveis de lleure i, en general, a qualsevol grup de persones interessades en la producció i consum d’aliments i elaborats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s